Articles Posted in the " phong thủy nhà đất " Category

  • Phong Thủy Nhà Đất Phần 3

    Tại sao xấu: Nở đều 2 bên, có chỗ tốt sẽ có chỗ xấu, khuyết chỗ nào, xấu chỗ đó Xấu phương diện nào: Đây được gọi là căn nhà quả phụ Cách hóa […]


  • Phong Thủy Nhà Đất Phần 2

    Khi sóng âm vào nhà nó sẽ chạy theo hình zic zac Tại sao xấu: Nhà 3 cạnh là loại nhà xấu nhất và rất độc hại, vì những góc nhọn góc tù rất […]


  • Phong Thủy Nhà Đất Phần 1

    Trong phong thủy chính thống “Nhà đất ở là gốc, nơi kinh doanh là ngọn” đây là triết lý và cũng là then chốt trong sắp xếp nhà của và đất đai phù hợp […]


error: Vui lòng liên hệ chúng tôi !!