Articles Posted in the " Thư Viện " Category

  • Giải Mã Tâm Linh – Chương 3

    Ở góc độ y học, không thể nào có một trải nghiệm hoàn toàn minh mẫn trong khi chết lâm sàng hay hôn mê. Xét cho cùng, chết lâm sàng nghĩa là không còn […]


  • Giải Mã Tâm Linh – Chương 2

    Năm 1998 tôi ở Las Vegas để thực hành một số thao tác chuyên môn y khoa về xạ trị ung thư. Thập niên chín mươi là thời điểm bùng nổ Internet. Mọi người […]


  • Giải Mã Tâm Linh – Chương 1

    Người ta nên tìm kiếm sự thực, chứ không phải tìm kiếm những gì mình mong đợi – Albert Einstien. Tôi có mặt tại khu lưu trú của Đại học Iowa, tìm kiếm các […]
error: Vui lòng liên hệ chúng tôi !!